Zdroje financování

Centrum transferu biomedicínských technologií výzkumníkům i podnikům pomáhá nalézat vhodné zdroje financování komerčně zajímavých projektů, které staví na cíli společného zájmu. Ve spolupráci s grantovými odděleními partnerských výzkumných institucí, grantovými agenturami a dalšími poskytovateli dotací připravujeme kvalitní žádosti o grant nebo dotaci. Máme dobré zkušenosti s využíváním národních i nadnárodních či zahraničních dotačních titulů (Technologické agentury ČR, Grantové agentury ČR, EU fondů, Agentury pro zdravotnický výzkum ČR a dalších).

Současně spravujeme a účelně využíváme interní zdroje partnerských institucí zejména k financování právního zajištění, patentové ochrany, rešeršní podpory, dílčích proof-of-concept projektů a marketingových aktivit.

Jsme volně napojení na několik zkušených organizací, které v případě zajímavých výsledků s vysokým potenciálem a vysokou finanční nákladností můžeme přizvat do partnerství při komercializaci a získat tak další zdroje pro financování zhodnocování inovací, které bychom jinak pouze z vlastních zdrojů financovat nebyli schopni.

Komentáře jsou vypnuty.