Výzkumné zaměření

Centrum transferu biomedicínských technologií svým odborným zaměřením následuje partnerské instituce, kterým poskytuje služby kanceláře transferu technologií.

Univerzitní pracoviště v Hradci Králové –  Fakultní nemocnice, Univerzita Hradec Králové, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně –  jsou špičkovým zařízením s moderním technickým vybavením a zkušenými vědeckými pracovníky. O tom, že věda patří mezi prioritní oblasti svědčí množství výzkumných projektů podpořených granty Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva Průmyslu a obchodu, Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR, a další projekty financované institucionálním výzkumem a interními grantovými soutěžemi.

Níže uvádíme hlavní oblasti, na které se výzkumné týmy jednotlivých partnerských institucí zaměřují:

Fakultní nemocnice Hradec Králové

(přehled projektů instituce k vyhledání témat a metod, které byly použity při ukončených či v současnosti realizovaných projektech, je k nalezení zde: CEP RVVI)

Výzkum se zaměřuje na celý proces řady onemocnění/chorob: od bioindikátorů (biomarkerů) a jejich detekce moderními diagnostickými metodami přes farmakologii a proteomiku nových molekul v rozličných oborech medicíny. Zkušení lékaři vyvíjí a zlepšují chirurgické nástroje a další zdravotnické prostředky. Fakultní nemocnice Hradec Králové každoročně realizuje stovky klinických hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků.

Výzkumně se Fakultní nemocnice Hradec Králové soustředí zejména na tyto oblasti:

 • Farmakologie
 • Psychiatrie, hlavně neurodegenerativní poruchy
 • Nádorová onemocnění
 • Diabetes a obezita
 • Nutraceutika a personalizovaná medicína
 • Kardiovaskulární onemocnění
 • Regenerativní medicína 

Univerzita Hradec Králové

(přehled projektů instituce k vyhledání témat a metod, které byly použity při ukončených či v současnosti realizovaných projektech, je k nalezení zde: CEP RVVI)

Výzkum se zaměřuje dle jednotlivých fakult na humanitní i technické obory.

Nejvíce směřuje výzkumná činnost do těchto oblasti:

 • Informační a komunikační technologie (SW, HW, webové aplikace, IoT, biomedicínské výzkumné nástroje, autonomní a multiagentové technologie, pokročilé detektory a analyzátory ve zdravotnictví – balistokardiografie)
 • Aplikované přírodní vědy (biologické indikátory v životním prostředí, syntetická chemie – vývoj nových sloučenin a jejich in silico a in vitro testování)
 • Funkční potraviny a zdravá výživa (zejména obilniny)
 • Historie (archeologické výzkumy, digitalizace a archivnictví, sociální modelování, výukové pomůcky)
 • Jazykověda a politologie
 • Sociální práce a služby

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně

(přehled projektů instituce k vyhledání témat a metod, které byly použity při ukončených či v současnosti realizovaných projektech, je k nalezení zde: CEP RVVI)

Výzkum se zaměřuje zejména na oblast vojenské akutní a preventivní medicíny:

 • Léčba po intoxikaci nervovými plyny (vývoj nových antidot a jejich testování)
 • Specifické biosenzory (např. detekce mykotoxinů)
 • Dekontaminace a desinfekce (založené na micelárních sloučeninách)
 • Detekce radiační expozice (detekce buněčného poškození)
 • Unikátní biomolekulární markery (např. detekce Francisella Tularensis)
 • Vakcinace (cholinergní protizánětlivý mechanismus, adjuvants)

Komentáře jsou vypnuty.