Výzkumné zaměření

Centrum transferu biomedicínských technologií svým odborným zaměřením následuje Fakultní nemocnici Hradec Králové a jejím případné projektové partnery, kterým poskytuje služby kanceláře transferu technologií.

Fakultní nemocnice Hradci Králové je  špičkovým zařízením s moderním technickým vybavením a zkušenými vědeckými pracovníky. O tom, že věda patří mezi prioritní oblasti svědčí množství výzkumných projektů podpořených granty Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva Průmyslu a obchodu, Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR, a další projekty financované institucionálním výzkumem a interními grantovými soutěžemi.

Výzkumné týmy Fakultní nemocnice Hradec Králové se zaměřují na celý proces řady onemocnění/chorob: od bioindikátorů (biomarkerů) a jejich detekce moderními diagnostickými metodami, přes farmakologii a proteomiku nových molekul v rozličných oborech medicíny. Zkušení lékaři vyvíjí a zlepšují chirurgické nástroje a další zdravotnické prostředky, rekondiční nebo rehabilitační a zdravotní pomůcky.

Fakultní nemocnice Hradec Králové každoročně realizuje stovky klinických hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků.

(přehled konkrétních projektů instituce k vyhledání témat a metod, které byly použity při ukončených či v současnosti realizovaných projektech, je k nalezení zde: CEP RVVI)

Výzkumně se Fakultní nemocnice Hradec Králové soustředí zejména na tyto oblasti:

  • Farmakologie
  • Psychiatrie, hlavně neurodegenerativní poruchy
  • Nádorová onemocnění
  • Diabetes a obezita
  • Nutraceutika a personalizovaná medicína
  • Kardiovaskulární onemocnění
  • Regenerativní medicína

Komentáře jsou vypnuty.