Výzkumná spolupráce

Na základě podnětu podniků, jiných výzkumných organizací i jednotlivých zaměstnanců našich partnerských institucí (FN HK, UHK, FVZ UNOB), rádi sjednáme a vybudujeme konkrétní spolupráci mezi našimi výzkumnými týmy a jinými organizacemi.

Dle zájmů jednotlivých stran, jejich finančních a organizačních představ vznikají obvykle tyto typy a úrovně spolupráce:

  • Sponzorovaný výzkum a vývoj – o tento typ spolupráce mají obvykle zájem spíše zahraniční zkušení partneři – výzkum a vývoj je směřován dle požadavků sponzora, výsledky projektu pak vlastní výzkumná organizace a sponzor má přednostní právo na získání licence (Sponsored Research and Development).
  • Společný výzkum a vývoj – s partnery se dělíme o náklady i přínosy společného projektu (Cooperative Research and Development).
  • Zakázkový výzkum a vývoj – výzkum a vývoj je prováděn plně na účet a riziko partnera – zadavatele, výsledky disponuje zadavatel. Výzkumná organizace obvykle nezískává podíl na vzniklém duševním vlastnictví ani na budoucích výnosech vznikající technologie. Případná hodnota budoucích výnosů z technologií musí být vzhledem k platným zákonům zohledněna v celkové ceně zakázkového výzkumu, proto je tato forma pro zadavatele obvykle výrazně finančně nákladná (Contract/Contracted Research).
  • Služby výzkumu a vývoje – objednatel služby či díla získává jednu či několik dílčích odborných služeb našich expertů za tržní cenu. Předmětem služby není předání případného duševního vlastnictví vzniklého nad rámec poskytovaných služeb (Consultancy/Research Services).

Předmět spolupráce je výsledkem vyjednávání mezi zájemcem – partnerem a našimi výzkumnými týmy, obvykle se však týkají následujících oblasti:

  • Spolupráce v základním či aplikovaném výzkumu – financovaném z grantu či dotace z národních, evropských či zahraničních zdrojů.
  • Spolupráce při vývoji léčiv či zdravotnických prostředků nebo nových užití existujících léčiv a zdravotnických prostředků.
  • Provádění klinických zkoušek léčiv a klinických hodnocení zdravotnických prostředků
  • Provádění in vitro, in vivo preklinických testů, včetně jejich návrhu a managementu

Komentáře jsou vypnuty.