THIOGLUTATHIONY

 

Thioglutathiony

Vlastník technologie
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vynálezci
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
RNDr. Alena Tichá, Ph.D.
MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D.
Ing. Miloš Hroch, Ph.D.

Stav duševního vlastnictví
patentová přihláška PV 2014-319
užitný vzor č. 27645

Fáze vývoje technologie
Laboratorní výroba

Kontakt
Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D.
lucie.bartosova@fnhk.cz
+420 727 802 314

THIOGLUTATHIONY

Úvod
Glutathion se nachází v buňkách živočichů, rostlin i bakterií. Je přítomen v mase, zelenině i ovoci a chrání organismus před oxidačním stresem. Hlavní funkční skupinou zodpovědnou za antioxidační účinek, je skupina thiolová (-SH). Nejlépe probádaným derivátem je S-allylmerkapto glutathion, neboli S-allylthioglutathion, který se používá v přípravcích pro léčbu aterosklerózy, onemocnění koronárních cév, trombózy, zvýšených hladin cholesterolu, vysokého krevního tlaku, glaukomu atd.

Popis vynálezu
K přípravě S-allylthioglutathionu je tradičně používán allicin, což je nestabilní látka přirozeně přítomná v česnekovitých rostlinách a její příprava je poměrně složitá. Naším vylepšením je vypracování metody přípravy, která je velmi jednoduchá a tím i ekonomicky velmi zajímavá. Zlepšený postup přípravy S-allylthioglutathionu spočívá v reakci redukovaného glutathionu s diallyldisulfidem v organickém rozpouštědle za vzniku S-allylthioglutathionu. Další variantou je reakce oxidovaného glutathionu se sulfanem za vzniku směsi redukovaného glutathionu a thioglutatinu, a tato směs je pak podrobena reakci s dimethylallyldisulfidem v organickém rozpouštědle za vzniku směsi S-allylthioglutathionu s S-allyldithioglutationem.

Výhody
Námi připravená směs S-allylthioglutathionu a S-allyldithioglutathionu obsahuje více organicky vázané síry než samotný S-allylthioglutathion, což může být přínosné v některých klinických situacích.

Potenciální využití
Životnost allicinu v buňkách je krátká a to z důvodu jeho těkavosti a nestability. Příprava S-allylthio disulfidových derivátů, které dobře pronikají do buněk, právě řeší problémy podání samotného allicinu. Tyto deriváty tedy působí jako tzv. proléčiva. Připravené sloučeniny mohou být potenciálně použity pro svůj antioxidační účinek kromě výše uvedených indikací také u Alzheimerovy choroby, onkologických a zánětlivých onemocněních, jako např. kolitida.

 

Ke stažení v pdf zde: technology summary – GLUTATHIONY cj

Komentáře jsou vypnuty.