Školení a vzdělávání ODV

Centrum transferu biomedicínských technologií průběžně proškoluje zaměstnance partnerských institucí, má sestaven jednoduchý a srozumitelný osvětový a výkladový seminář o ochraně duševního vlastnictví, potřebných podmínkách pro komercializaci a jejich krocích a cílech. Tento seminář vyučujeme jako součást blokové výuky v rámci Ph.D. studia i na základě poptávky jednotlivých pracovišť. Příklady prezentací z našich seminářů naleznete v části Dokumenty ke stažení.

Usilujeme o to, aby naši výzkumníci a studenti měli jasno v těchto otázkách:

  • Co je podstata vynálezu a co je skutečně cenné pro podniky?
  • Proč být na pozoru, když zástupce více či méně věhlasné firmy přijde za výzkumníkem, studentem či odborníkem z praxe a ptá se na drobnosti a názory z jejich oboru specializace?
  • Jak vlastně mohu korektně a eticky spolupracovat s podniky?
  • Jak ochránit své dobré nápady?
  • Jaké kroky je nezbytné učinit, aby se mé nápady dostaly do praxe pod mým jménem?
  • Jak korektně a eticky postupovat, aby mi z dobrého nápadu plynuly zasloužené odměny?

Známe bohužel několik případů se smutným koncem pro vynálezce i jeho zaměstnavatele – výzkumnou instituci, kdy z neznalosti předali velmi zajímavé a hodnotné know-how a podstatu vynálezu soukromé firmě, která posléze nemá povinnost se ani s vynálezcem ani se zaměstnavatelem jakkoliv finančně vyrovnávat a z vlastní dobré vůle tak učinit nechce.

Komentáře jsou vypnuty.