Setkání manažerů center transferu z Evropy, Asie a USA se konalo v Praze

Manažeři center transferu z Evropy, USA a dokonce i z Asie se sešli na mezinárodním   „Podzimním setkání profesionálů center trasferu technologií“ v Praze. Centrum transferu biomedicínských technologií z Hradce Králové mělo mezi 120 profesionály z 22 zemí svou zástupkyni: Mgr. Lucii Bartošovou, Ph.D. Mezi stěžejní témata konference organizované formou aktivních workshopů, patřily především novinky v evropském patentování, problematika společného sdílení duševního vlastnictví a podpora podnikatelského ducha studentů atd.

„V Praze se sešla komunita nakloněná ke sdílení a předávání informací. Žádná konkurence, vše bylo vedeno v přátelském duchu. A to jak networkingové akce, tak workshopy, které se konaly většinou čtyři najednou, a tak si člověk musel umět správně vybrat. Zkušenější manažeři ze zemí, kde tato vědecká centra existují delší dobu, jako např. z Německa či Velké Británie, radili centrům, která teprve začínají.“ – Řekla své dojmy po návratu Lucie Bartošová.

Z oblasti zdravotnictví byla pozornost soustředěna např. na financování vědeckých projektů. Situace se v tomto směru liší země od země. V Německu např. přispívají na výzkum i charitativní organizace, což se v České republice bohužel zatím neděje. Velký úspěch měla přednáška francouzského lektora Frederica Caillauda, který hovořil o mapování trhu s duševním vlastnictvím, představil nové metodiky, přístupy a pohledy na tuto problematiku. Dá se říci, že toto téma zajímalo jednotně manažery zkušených i začínajících center transferů.

„Přestože svou činnost provozujeme už třetí rok, stále se řadíme mezi začátečníky. V Izareli nebo USA mají obdobná centra i padesátiletou historii.  Na druhou stranu však musím říci, že i v zemích od nás na západ vznikají při některých univerzitách centra transferu technologií také až v současné době. Za tři roky jsme se posunuli dost daleko, a jsme dobře připraveni na ochranu všech vědeckých vynálezů. Tato konference nebyla zaměřená na konkrétní technologie, ale spíše na systém organizace a práce v transferu technologií. Osobně jsem měla možnost předat naše zkušenosti například kolegyni z Rakouska, kde s centrem transferu teprve začínají.“ – Doplňuje Lucie Bartošová.

Hlavní organizátor: evropské sdružení ASTPPROTON z Nizozemí, byl účastí při setkání manažerů z Evropy, Asie a USA spokojen. Spolupořadatelem bylo Sdružení českých manažerů transferů technologií AKTOP, které se v tomto období reformuje na organizaci TRANSFERA, soustředí se na aktualizaci původních stanov, zapojení nových center transferů a vlastní vizi aktivního sdružení.

Komentáře jsou vypnuty.