CVIČEBNÍ, POLOHOVACÍ A ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

                                       Rehabilitační zařízení

Vlastník technologie
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vynálezci
Mgr. Tomáš Osladil

Stav duševního vlastnictví
patentová přihláška PV 2015-587
užitný vzor 28752

Fáze vývoje technologie
Dokončené testování prototypu u pacientů

Kontakt
Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D.
lucie.bartosova@fnhk.cz
+420 727 802 314

CVIČEBNÍ, POLOHOVACÍ A ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

Úvod

Pro polohování pacientů se používají různé jednoúčelové pomůcky, například různé válce z molitanu nebo polyuretanu. Jako cvičební zařízení pro ležící pacienty se používají rovněž různé jednoúčelové míče, klíny, úseče z PVC nebo jiných polymerů. Nevýhodou těchto pomůcek je, že nemohou být využity ke zvedání pacientů za účelem rehabilitačního cvičení a podobně.

Popis vynálezu

Cvičební, polohovací a zvedací zařízení, které je tvořeno nosnou konstrukcí složené ze dvou nosníků, z nichž je každý opatřený soustavou otvorů pro připevňování závěsných pásů (viz. obr.). Nedílným příslušenstvím zařízení jsou podložky z ohebného materiálu, které mají po svém obvodu poutka pro upevnění ke konstrukci. Dále se ke konstrukci zařízení upevňují různé pásy, lana či popruhy umožňující cvičení, polohování a zvedání pacienta. Zařízení je vhodné používat u výškově nastavitelných lůžek.

Výhody

Všestranné použití – cvičení, polohování a zvedání pacienta v jedné pomůcce. Zařízení má jednoduchou konstrukci, která se může ad hoc přemísťovat a je lehce dezinfikovatelná. Dále také snižuje fyzickou zátěž zdravotnického personálu při manipulaci s pacienty.

Potenciální využití

Zařízení lze používat u lůžek následné péče, ale lze ho použít rovněž u lůžek akutní péče nebo v domácím prostředí. Toto zařízení představuje pro výrobce lůžek významnou přidanou hodnotu a rozšiřuje tak možnosti využití lůžka. Zařízení nabízí široké možnosti použití při péči o pacienta se všemi typy poruch funkce resp. diagnóz upoutaného na lůžko:

  • Polohování na zádech, na boku, na břiše i vsedě (včetně sedu s dolními končetinami přes okraj lůžka)
  • Zvedání pacienta nad podložku (např. při výměně povlečení)
  • Trakci končetin i páteře
  • Efektivní aktivní či pasivní cvičení v různých polohách pomocí závěsů nebo pružných lan (umožňující např. i pohyb dolními končetinami jako při jízdě na kole)

Ke stažení v pdf zde: technology summary – REHABILITAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Komentáře jsou vypnuty.