Možnosti pro naše vědce

Centrum transferu biomedicínských technologií pomáhá vědcům, lékařům a dalším aktivním akademickým pracovníkům a odborníkům při zavádění kvalitních a inovativních výsledků jejich činnosti do praxe. Centrum transferu biomedicínských technologií poskytuje své služby kterémukoliv zaměstnanci se zajímavým inovativním nápadem nebo zájmem o poskytování odborných služeb podnikům a výzkumným organizacím.

V horním menu „Pro naše vědce“ naleznete hlavní oblasti služeb, které Vám rádi poskytneme přímo, nebo zajistíme přes síť našich kvalitních spolupracovníků.

S vědci – autory a původci – se kterými se společně rozhodneme spolupracovat a dále jejich myšlenky rozvíjet, sepisujeme smlouvu, ve které, mimo jiné, jasně uvádíme výši odměny – podílu – na budoucích výnosech z úspěšného komerčního využití.

Komentáře jsou vypnuty.