Možnosti pro firmy a VO

Centrum transferu biomedicínských technologií zprostředkovává přenášení akademických výsledků výzkumu a vývoje, které vznikají v partnerských výzkumných organizacích, k praktickému užití ve zdravotnických a dalších provozech a podnicích.

Centrum transferu biomedicínských technologií působí jako jednotné kontaktní místo pro zájemce z podnikového a průmyslového sektoru a zprostředkovává tak řadu odborných služeb. Administrativně, obchodně a organizačně zajišťuje jejich poskytování.

V menu naleznete hlavní oblasti služeb, které Vám rádi poskytneme přímo, nebo zajistíme přes síť našich kvalitních spolupracovníků.

Komentáře jsou vypnuty.