PŘÍTLAKOVÝ OBVAZ

kapilarni-mikrocirkulace

Vlastník technologie
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vynálezci
MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D.
Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Ing. Tomáš Klinkovský

Stav duševního vlastnictví
patentová přihláška PV 2016-498

Fáze vývoje technologie
Dokončené testování
prototypu na zvířatech

Kontakt
Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D.
lucie.bartosova@fnhk.cz
+420 727 802 314

OBVAZ S REGULOVATELNÝM PŘÍTLAKEM

Úvod

Mírný přítlak na ránu stimuluje hojení a sbližuje vrstvy tkání tak, aby se snadněji hojily.  V oblasti chronických ran nebo popálenin se s úspěchem využívají vakuové obvazy, které na ránu aplikují kontinuální podtlak. Obvykle se přítlak na ránu zajišťuje utažením obvazu nebo použitím elastického obvazu aplikovaného s odpovídajícím napětím. Běžné obvazy však nejsou schopny zajistit periodickou změnu nebo definovanou regulaci a nastavení přítlaku. Při převazech v současné době není možno objektivně hodnotit přítlak obvazu. Přítlak se hodnotí pouze na podkladě zkušenosti. Sestra nebo lékař vsunou prst mezi jednotlivé vrstvy obvazu a hodnotí, jak je obvaz utažen.

Popis vynálezu

Obvaz s regulovatelným přítlakem umožňuje udržování kontinuálního přítlaku pro podporu hojení rány na základě fyzikálních principů. Dále umožňuje také vytvářet na ránu masážní pulzy o přesně definovaných parametrech. Konstantní přítlak cirkulárního obvazu zabraňuje tvorbě otoků tím, že nedovolí únik tekutiny do extravaskulárního prostoru, ale přitom podporuje kapilární průtok. Systém je schopen vyvinout pulzy podobné pulzům v kapilárním řečišti a to jak frekvencí, tak velikostí vyvinutého tlaku.

Výhody

V současné době jsou na trhu v oblasti kompresní terapie poměrně složitá většinou nepřenosná zařízení. Naše zařízení je mobilní, jednoduché, jednoduše ovladatelné jak zdravotnickým personálem, tak i samotným pacientem. V případě urychlení hojení ran dochází k úsporám na vynaložených nákladech za případnou hospitalizaci, léčbu komplikací atp.

Potenciální využití

Zařízení je využitelné například jako jednoúčelový pneumatický turniket pro optimální přítlak obvazu na chirurgickou ránu nebo pro masážní periodickou změnu tlaku urychlující hojení rány. Uplatnění nalezne především při používání cirkulárních obvazů v oblasti krku a na končetinách. U nemocných se zlomeninami končetin fixovaných sádrovým obvazem bude možno monitorovat tlak uvnitř obvazu a zabránit tak případnému kompartment syndromu. Další vhodné využití je v oblasti dolních končetin, jako prevence otoků různé etiologie. Významné může být také využití zařízení v estetické chirurgii, kde je na rychlé a správně hojení ran kladen obzvlášť velký důraz.

Ke stažení v pdf zde: technology-summary-PŘÍTLAKOVÝ-OBVAZ-CJ.pdf

Komentáře jsou vypnuty.