Právní a patentové zajištění

Centrum transferu biomedicínských technologií zajišťuje přípravu, zpracování, vyjednávání právního zajištění vynálezů, jiných technologií, projektů spolupráce s podniky na vyžádání všem výzkumným týmům a pracovištím i jednotlivým zaměstnancům partnerských institucí, tedy Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzity Hradec Králové, Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.

Standardní smluvní zajištění příslušných jazykových mutacích dle potřeby představují tyto druhy smluv:

  1. Smlouva o spolupráci ve vědě a výzkumu, konsorciální smlouvy (CRADA, IIRA)
  2. Smlouva o dílo/poskytnutí služby ve výzkumu a vývoji
  3. Smlouva o poskytnutí materiálu pro výzkumné a vývojové účely (MTA)
  4. Smlouva o předání a ochraně důvěrných informací (NDA, CDA)
  5. Licenční smlouva a opční smlouva
  6. Smlouva mezi původci o podílech na původcovství vynálezu
  7. Smlouva o přijetí nabídky vynálezu a odměně původců

Centrum transferu biomedicínských technologií ve spolupráci s vhodným patentovým zástupcem sestavuje patentové přihlášky a obdobné přihlášky k zajištění právní ochrany nových technologií a v zemích a regionech podle individuálně sestavené patentoprávní strategie.

Komentáře jsou vypnuty.