Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií vzniklo v roce 2012 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové jako společné pracoviště pro výzkumníky Fakultní nemocnice, Univerzity Hradec Králové a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Hlavními úkoly našeho centra je uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi a zprostředkování smluvního výzkumu a ochrana duševního vlastnictví všech zapojených institucí.

Naše pracoviště zajišťuje ochranu nových znalostí a řešení získáním formální ochrany výsledků výzkumu a vývoje, a to formou patentů, užitných vzorů nebo utajovaného know-how. V této oblasti poskytujeme jak administrativní, tak právní podporu, provádíme i patentové rešerše.

Naším hlavním cílem je však komercializace, tedy zhodnocení duševního vlastnictví např. prodejem licence k patentu nebo založením spin-off firmy. I v tomto směru poskytujeme výzkumníkům jak administrativní, tak obchodní a právní pomoc např. vyhledání vhodného investora či přímo obchodního partnera se zájmem o licenci k technologii, vyjednání licenčních podmínek atd.

Centrum je kontaktním místem pro firmy, které hledají výzkumného partnera a chtějí realizovat smluvní výzkum. Výzkumníkům pak pomáháme sestavit a sjednat vhodné podmínky smluvního výzkumu s komerčními partnery. Vzhledem k rozsáhlé síti kontaktů může naše centrum také výzkumníkům zprostředkovat spolupráci s firmami, které by měly zájem se na daném výzkumném tématu podílet.

Specialisté Centra se pravidelně účastní veletrhů a konferencí, kde propagují výsledky výzkumu a vývoje všech partnerských institucí.

Zaměstnanci jsou členy mezinárodní oborové organizace AUTM (Association of University Technology Managers) a zapojují se do aktivit národní platformy pro transfer znalostí v ČR transfera.cz.

spolecne_foto

Komentáře jsou vypnuty.