NOVÁ DEZINFEKČNÍ SMĚS S ORIGINÁLNÍ DEZINFEKČNÍ SLOŽKOU

 

Dezinfekce na web

Vlastník technologie
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vynálezci
doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.
PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
PharmDr. Jan Marek, Ph.D.
RNDr. David Maliňák, Ph.D.
Ing. Šárka Salajková

Stav duševního vlastnictví
patentová přihláška PV 2015-768
užitný vzor 29161

Fáze vývoje technologie
In vitro a in vivo validace

Kontakt
Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D.
lucie.bartosova@fnhk.cz
+420 727 802 314

NOVÁ DEZINFEKČNÍ SMĚS S ORIGINÁLNÍ DEZINFEKČNÍ SLOŽKOU

Úvod
V současné době se v oblasti dezinfekce stává problematickou oblastí výskyt kmenů bakterií rezistentních k antimikrobiálním prostředkům a to nejen antibiotikům, ale také k běžně používaným dezinficienciím. V řadě případů se můžeme setkat s  multirezistentními kmeny k oběma skupinám antiinfekčních látek. Tento trend je výsledkem dlouhodobého používání antibiotik a dezinfekčních prostředků, zejména v nemocnicích, kde jsou bakterie trvale vystaveny selekčnímu tlaku antibiotik a schopny s pomocí evolučních mechanizmů vyvinout odolnost k používaným antimikrobiálním látkám. Kmeny mnoha bakterií stejně jako hub, přítomných v nemocničních zařízeních jsou častou příčinou nozokomiálních nákaz, jejichž pravděpodobnost výskytu stoupá zejména u pacientů se sníženou funkcí imunitního systému. Minimalizovat toto nebezpečí lze jednak uvážlivým používáním antibiotik, jednak, zvláště v případě dezinfekčních prostředků, důsledným dodržováním dezinfekčních programů. Klíčovým momentem je jejich pravidelné střídání tak, aby nedocházelo k expozici jedním přípravkem nad kritickou dobu, kdy se zvyšuje pravděpodobnost vzniku a rozvoje rezistence.

Popis vynálezu
Byla nalezena dosud nepopsaná látka s dezinfekčním účinkem a zároveň byly připraveny a otestovány dezinfekční kompozice na bázi této látky, které prokázaly účinek proti vybraným původcům nozokomiálních onemocnění (Staphylococcus aureus, Pseudomonas. aeruginosa, Escherichia coli, Candida albicans, Aspergillus fumigatus, Bacillus subtilis). Jelikož jde o novou látku a nové složení kompozic, nebude se vyskytovat u mikroorganizmů rezistence vůči nim. Byl proveden in vitro a in vivo test kožní dráždivosti, oba dva s negativním výsledkem.

Výhody
Nová kvarterní amoniová sůl, vyvinutá jako desinfekční činidlo je aplikovatelná vůči široké škále původců nemocničních bakteriálních a plísňových infekcí a omezuje vznik rezistence vůči desinfekčním přípravkům.

Potenciální využití
Dezinfekční směs je vhodnou alternativou pro doplnění sortimentu přípravků stávajících dezinfekčních programů v nemocnicích (omezní vzniku nozokomiálních nákaz), potravinářství (omezení kontaminace) nebo veřejných prostor (omezení přenosu onemocnění) apod.

 

 

Ke stažení v pdf zde: technology summary – DEZINFEKCE cj

Komentáře jsou vypnuty.