HYBRIDNÍ MOLEKULY TAKRINU S ANTIOXIDAČNÍM ÚČINKEM

HYB-ANTIOX - původní vzorec

Vlastník technologie
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vynálezci

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
Mgr. Jan Korábečný, Ph.D.
Mgr. Eugenie Nepovimová
PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.
Mgr. Katarína Špilovská

Stav duševního vlastnictví
Nepublikovaná data

Fáze vývoje technologie
In-vitro ověření

Kontakt
Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D.
lucie.bartosova@fnhk.cz
+420 727 802 314

HYBRIDNÍ MOLEKULY TAKRINU S ANTIOXIDAČNÍM ÚČINKEM

Úvod
Alzheimerova choroba (AD) je nejčastější příčinou demence u lidí ve věku nad 60 let, a představuje přibližně 75% z celkového počtu případů demence po celém světě. Intenzivní výzkum v této oblasti popisuje AD jako multifaktoriální chorobu, na jejíž etiologii se podílí několik různých cílových biologických struktur. Doposud používané léčebné paradigma v terapii AD – podávání jedné sloučeniny účinkující na jeden cíl, neplní požadovaná očekávání. Výzkum se tedy nyní zaměřuje na hybridní molekuly cílící na dva nebo více mechanismů zapojených do patofyziologie onemocnění.

Popis vynálezu
Byly připraveny hybridní molekuly takrinu, které jsou schopny inhibovat acetylcholinesterázu i butyrylcholinesterázu. Vzhledem k přítomnosti části struktury s antioxidačními vlastnostmi v molekule hybridní sloučeniny takrinu, je tato molekula schopná vychytávat volné radikály a navíc byla prokázána pouze zanedbatelná toxicita pro jaterní buňky. U těchto sloučenin jsme také prokázali antiagregační aktivitu vůči amyloidu β.

Výhody
Hybridní molekuly představují novou a odlišnou strategii při léčbě AD. Domníváme se, že tyto sloučeniny jsou schopny zasáhnout další cíle důležité v patogenezi AD, a tak uspějí v léčbě tohoto multifaktoriálního onemocnění. Tyto sloučeniny mohou být prospěšné, protože očekáváme, že sníží nebezpečí lékových interakcí a zjednoduší farmakodynamické a farmakokinetické studie.

Potenciální využití
V současné době jsou k dispozici čtyři schválená léčiva pro terapii AD: tři inhibitory cholinesterázy a jeden antagonista NMDA receptoru (memantin). Tato léčiva však poskytují pouze úlevu od příznaků a neléčí příčinu onemocnění. K dnešnímu dni jsou ve 156 klinických studiích v různých stádiích testována další potenciální léčiva AD. Mechanismy účinku těchto léků jsou různé – např. solanezumab (monoklonální protilátka zamířená na Aβ), TauRX’sTRx0237 (inhibitor tau agregace) nebo Lu AE58054 (5-HT6 antagonista) která jako první působí při léčbě AD symptomaticky.

 

Ke stažení v pdf zde: technology summary – HYBRID TAKRIN ANTIOX CJ

Komentáře jsou vypnuty.