GLUKÓZOVÉ PELETY

Glukozová peleta - foto od France

Vlastník technologie
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Vynálezci
MUDr. David Neumann, Ph.D.
PharmDr. Aleš Franc, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D.

Stav duševního vlastnictví
Patentové přihlášky: CZ20130338
EP2994111
US2016081941

Fáze vývoje technologie
Klinické testování

Kontakt
Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D.
lucie.bartosova@fnhk.cz
+420 727 802 314

GLUKÓZOVÉ PELETY

Úvod

Diabetes mellitus (DM) způsobuje heterogenní skupina progresivních chronických onemocnění, charakterizovaná poruchou sekrece nebo funkce inzulínu a následnými metabolickými změnami, které vedou ke klinickým symptomům a akutním a chronickým komplikacím. Hypoglykémie je akutní komplikací léčby diabetu mellitu 1. i 2. typu. Vzniká při léčbě inzuliny i perorálními antidiabetiky (PAD). Ve vyhraněných případech ohrožuje život pacienta. Pacienti obavu z hypoglykémie řeší nepřiměřeným příjmem sacharidů. Tím dochází k hyperglykémiím a vzniku a progresi chronických komplikací.

Popis vynálezu

Léková forma s řízeným uvolňováním glukosy (2, 3, 4, 6 hodiny) kompenzuje hypoglykémii a umožňuje snížení dávky sacharidů přijímaných „preventivně“ nemocnými. Typicky se jedná o noční hypoglykémii, hypoglykémii při pohybové aktivitě dětí v kolektivních sportech, u dětí ve školních a předškolních zařízeních v důsledku nerovnováhy mezi aplikovaným inzulinem, výdejem energie a množstvím požitých sacharidů.

Výhody

Léková forma s obsahem glukosy uvolňuje v požadovaném odpovídajícím čase potřebné množství glukosy nutné k zachování její dostatečné hladiny a tak vyvažuje účinek inzulinu nebo PAD. Aplikované množství glukosy v jedné dávce zde činí 10 g, což odpovídá jedné diabetologické výměnné dávce glukosy. Lze jí požít v dostatečném předstihu před kritickým časovým úsekem v době, která je režimově příhodná. Tím se zlepší „compliance“ léčených, tedy dodržování žádoucího léčebného režimu a komfortu léčby.

Potenciální využití

Tento přípravek může využít celosvětového trendu zvyšující se incidence diabetu a dalších metabolických poruch. Výhodou technologie je předpokládané opakované užívání diabetickými pacienty. Nemedicínské využití pelet se nabízí např. při zvýšené fyzické aktivitě, kdy se dostatečný přísun energie zajistí právě požitím pelet bez nutnosti fyzickou aktivitu přerušovat. Ze stejného důvodu mohou být pelety konzumovány např. dálkovými řidiči atp.

Ke stažení v pdf zde: technology summary – PELETY cj

Komentáře jsou vypnuty.