Evaluace výsledku výzkumu

Většina vědců a odborníků pracuje velmi dobře s informačními zdroji v rámci jejich odbornosti – s vědeckými databázemi a publikacemi, bedlivě sledují a vyhodnocují aktivity předních vědců a praktiků v rámci své odbornosti v odborném tisku, na konferencích i v rámci osobních vazeb a akademické spolupráce.

CTBT přináší další, v běžné akademické praxi méně obvyklé, informační zdroje a vnáší nové úhly pohledu na tutéž vědeckou či praktickou oblast výzkumu a vývoje a tedy, mimo jiné, vyhledává a vyhodnocuje:

 1. Aktuální stav techniky z patentové a nepatentové literatury
  „Jak si stojí hodnocený výsledek výzkumu ve srovnání s požívanými a nově přicházejícími technologiemi? Je skutečně nový? Přináší skutečně lepší řešení?“
 2. Aktuální tržní a obchodní informace
  „Kolik existuje firem, které se touto oblastí techniky zabývají? Jaké mají obchodní výsledky? Kam směřují tyto firmy své investice? Jedná se o nový, nasycený či rostoucí trh? Jaké jsou alternativy? O kolik je nové řešení lepší? Kdo bude chtít Vaši technologii zavést do praxe a nabízet na trhu? Jaké tendence předpokládají firmy a experti v dané oblasti? Je trh na nové řešení připraven?“
 3. Velikost řešeného problému – epidemiologie
  „Kolik případů, které nová technologie řeší, se vyskytuje v rámci ČR? A Evropy? A světa? Kde je nejvyšší výskyt? Roste počet případů či klesá? Co četnost ovlivňuje?“
 4. Připravenost technologie k použití v praxi
  „Jaké konkrétní kroky je třeba ještě provést, než se dostane nové řešení k zákazníkům či pacientům? Jak jsou tyto kroky časově a finančně náročné? Jaká jsou rizika z hlediska bezpečnosti, a účinnosti? Vyžaduje nová technologie zásadní nové znalosti či dovednosti, aby ji lékaři či podniky mohli používat? Kolik kroků je třeba zajistit z „akademických zdrojů“, aby si technologie našla svého seriózního zájemce?

Zde můžete nahlédnout do formulářů se kterými vyhodnocujeme každý nový výsledek výzkumu, než s ním začneme dále pracovat:

Zhodnocení možností komercializace technologie – CTBT – formulář

Zhodnocení možností komercializace technologie – původce – formulář

Komentáře jsou vypnuty.