DVOUAMPULOVÉ INZULINOVÉ PERO

                                       Pero-vlastní grafika Neumann

Vlastník technologie
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vynálezci
MUDr. David Neumann, Ph.D.

Stav duševního vlastnictví
Patent č. 305141

Fáze vývoje technologie
Návrh prototypu

Kontakt
Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D.
lucie.bartosova@fnhk.cz
+420 727 802 314

DVOUAMPULOVÉ INZULINOVÉ PERO

Úvod

Mezi základní technologie používané k léčbě diabetu patří glukometry, inzulínové pumpy a senzory na kontinuální monitoring glykémie. V poslední době se objevují technologické novinky i v léčbě inzulínovými pery. Některá nová inzulínová pera již nejsou jen mechanickým zařízením na aplikaci inzulínu, ale stávají se sofistikovanými přístroji, které si dokáží pamatovat čas poslední injekce a případně i velikost dávky inzulínu.

Popis vynálezu

Plánované technické řešení dvouampulového inzulinového pera (DIP) umožňuje jedním vpichem podat kombinaci obou inzulinů – rychlého analoga a humánního inzulínu v různém poměru, při čemž je možné využít rychlý nástup rychlého analoga a šestihodinový efekt lidského inzulínu. Maximum působení je možné posunout podobně jako na inzulinové pumpě, kde bolusy umožňují normální, rozložený nebo kombinovaný bolus.

Výhody

V inzulínových pumpách, kde je používán rychle účinkující analog inzulínu, se rozložení inzulínu v čase dosahuje naprogramováním inzulínové pumpy. Tentýž efekt může být dosažen použitím kombinace inzulínů – rychlého inzulínového analoga a humánního inzulínu. Kombinací rychlého analoga a humánního inzulínu v různých poměrech lze kopírovat vstřebávání cukrů ze snědeného jídla účinkem inzulínu. Pacienti si tak nemusejí aplikovat inzulín před každým jídlem vč. svačin, tedy 7×, ale pouze k hlavním jídlům. Je možná aplikace směsi inzulínů vyhovující typu jídla a očekávané pohybové aktivitě. Inzulínové pumpy dokážou podobný efekt jako DIP, ale vyžadují od pacientů vyšší stupeň technického myšlení a kroky vydávání inzulínu inzulínovou pumpou se musí programovat.

Potenciální využití

Diabetes mellitus je celosvětovým problémem, v České republice se ke  konci roku 2012 s diabetem II. typu léčilo 772 580 osob a s diabetem I. typu 56 514 osob, což představuje téměř 8% populace. Ročně počet nemocných vzroste v ČR přibližně o 19 000. Inzulínová pera jsou stále nejrozšířenějším způsobem dávkování inzulínu pro většinu pacientů s diabetem 1. typu.

Ke stažení v pdf zde: technology summary – PERO cj

Komentáře jsou vypnuty.