Detekce karcinomu prsu z apokrinního potu

 

breast_cancer_graph

Vlastník technologie
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Palackého v Olomouci

Vynálezci
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
doc. RNDr. Petr Klemera, CSc.
RNDr. Alena Tichá, Ph.D.
MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Adam, Ph.D.
RNDr. David Friedecký, Ph.D.
Mgr. Hana Janečková, Ph.D.
Mgr. Alžběta Gardlo, Ph.D.
Mgr. Radana Karlíková

Stav duševního vlastnictví
České patentové přihlášky
(29.8.2017)
PV 2017-501 a PV 2017-502

Fáze vývoje technologie
Pilotní studie

Kontakt
Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D.
lucie.bartosova@fnhk.cz
+420 727 802 314

DETEKCE KARCINOMU PRSU Z APOKRINNÍHO POTU

Úvod
Rakovina prsu je nejčastějším typem rakoviny u žen a druhou hlavní příčinou úmrtí po některých kardiovaskulárních chorobách. Včasná diagnostika rakoviny prsu je nezbytná k zajištění vysoké šance na přežití u postižených žen. Proto je důležitým úkolem poskytnout diagnostické nástroje s vysokou citlivostí pro včasné odhalení rakoviny prsu a s vysokou specifičností, aby se zabránilo falešně pozitivním výsledkům. Rentgenová mamografie je dnešním zlatým standardem zobrazovacích metod. Řada zemí má zavedené mamografické screeningové programy zaměřené na včasnou detekci onemocnění.

Popis vynálezu
Vyvinuli jsme diagnostickou metodu pro karcinom prsu na základě metabolické analýzy apokrinního potu. Test byl proveden úspěšně se vzorky apokrinního potu od 53 zjevně zdravých žen a 70 žen s různými stadii karcinomu prsu. Bylo vybráno 20 markerů a pomocí matematicko-statistických metod jsme byli schopni je klasifikovat jako zdravá nebo podezřelá z karcinomu prsu. Citlivost metody byla stanovena na 97 % (3% falešně negativních) a specificity 72% (28% falešně pozitivní). Rovněž jsme zjistili, že základní linie apokrinního potu sestává z kombinace tří markerů umožňujících normalizaci libovolného objemu nebo typu apokrinního potu pro další analýzu.

 Výhody
Test je neinvazivní, je snadno proveditelný i ženami bez nutnosti návštěvy lékaře. Může se opakovat tak často, jak si ženy přejí, aniž by to bylo zátěžové. Vysoká citlivost našeho testu ve srovnání s konvenční rentgenovou mamografií, která činí pouze 75% (u radiograficky hustých prsních tkání, což je častější u mladších žen, může citlivost dokonce klesnout pod 50%), nabízí novou možnost v neinvazivním screeningu karcinomu prsu.

Potenciální využití
Programy mamografického screeningu prsou jsou stále více kontroverzní, zejména pokud jde o dva body: počet úmrtí na rakovinu prsu, jimž se zabrání, a problém zatěžující diagnostiky a nadměrné léčby. Některé země ji proto již opustily. Takže náš neinvazivní diagnostický test přichází s novou neškodnou příležitostí včas odhalit tuto obávanou nemoc.

Download in pdf here: technology summary – DIAGNOSTIKA RAKOVINY PRSU Z POTU ČJ

Komentáře jsou vypnuty.