DETEKCE HSV-1 a HSV-2

HSV - CC BY SA 4.0 - Bruce Blaus - Virus de herpes

Vlastník technologie
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vynálezci

prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.

Stav duševního vlastnictví
obchodní tajemství

Fáze vývoje technologie
In-vitro ověření

Kontakt
Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D.
lucie.bartosova@fnhk.cz
+420 727 802 314

DETEKCE HSV-1 a HSV-2

Úvod
HSV-1 a HSV-2 jsou celosvětově rozšířené herpetické viry, jejichž jediným hostitelem a zároveň rezervoárem je člověk. Po prvním přenosu infekce zůstávají v lidském organizmu celoživotně. Období latence může být v důsledku působení různých faktorů přerušeno reaktivací infekce. Jednotlivé viry vyvolávají široké spektrum onemocnění.  V případě, že dojde k nákaze novorozence nebo pacienta se sníženou funkcí imunitního systému, může mít onemocnění těžký až smrtelný průběh.

Popis vynálezu
Vyvinuli jsme vysoce citlivé diagnostické testy na bázi polymerázové řetězové reakce (PCR), schopné rozlišit negativní a pozitivní klinické vzorky (HSV) a také bezpečně vzájemně rozlišit HSV-1 a HSV-2. Test byl úspěšně proveden se souborem HSV-1 a HSV-2 pozitivních a negativních kontrol. Test byl úspěšně proveden se vzorky pozitivní DNA dalších lidských herpetických virů: varicella-zoster virus, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, HHV 6 a HHV 7 – nebyla prokázána zkřížená reaktivita v žádném z testovaných případů. Metoda byla otestována na souboru klinických vzorků, které byly současně vyhodnoceny pomocí komerčního testu Artus a výsledky byly totožné s tímto komerčně dostupným kitem. Byla stanovena senzitivita metody – 10 kopií HSV DNA na jeden mikrolitr.

Výhody
V testu jsou používány námi designované a otestované primery a specifické hybridizační próby, které jsou designovány pro HSV DNA evropské a americké populace. Rozlišení typu viru, který infekci způsobuje je klíčové pro následná klinická rozhodnutí o způsobu terapie. Navržený test je rychlý (do 2 h po vyizolování DNA mohou být k dispozici data).

Potenciální využití
V posledním desetiletí poukazují dostupná čísla na převahu HSV-2 infekcí nad HSV-1. Infekce HSV-1 a HSV-2 jsou nejčastější příčinou ústních a genitálních lézí, ale mohou postihovat i další tkáně (keratitida, encefalitida, meningitida, neonatální sepse). Uvádí se, že HSV jsou infikovány 4 mld. Lidí a je druhou nejčastější infekcí na světě – hned po nachlazení. Na trhu je k dispozici několik konkurenčních diagnostických testů, ale ne všechny jsou schopné rozlišit HSV-1 a HSV-2 a jsou navíc velmi drahé. Svojí rychlostí a nízkou nákladností je náš test také velmi vhodný pro rozsáhlé studie na téma promořenosti HSV-1 a HSV-2 virem v populaci.

 

Ke stažení v pdf zde: technology summary – HSV cj

(obrázek: CC-BY-SA 4.0 – Bruce Blaus, Virus de herpes)

Komentáře jsou vypnuty.