Centrum transferu biomedicínských technologií – rozvíjení odbornosti

 

Fond: Evropský sociální fond
Operační program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název projektu: Centrum transferu biomedicínských technologií – rozvíjení odbornosti
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000647
Příjemce / Partneři: Fakultní nemocnice Hradec Králové / Univerzita Hradec Králové, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně
Výše dotace: 20 486 633,03 Kč,
z toho z rozpočtu podíl EU činí 17 413 638,07 Kč a podíl státního rozpočtu 3 072 994,96 Kč
Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2021
Cíle projektu: Rozvinutí systému a hlubší profesionalizace systému transferu znalostí v obsluhovaných institucích,
v souladu s platnou legislativou, interními pravidly, aby docházelo k profesionálnímu transferu
maximálního možného množství pro praktický život přímo aplikovatelných vědeckých poznatků.

Logo EU a OP VVVV

Komentáře jsou vypnuty.