CÍVKA S PLYNULE NASTAVITELNOU VELKOU INDUKČNOSTÍ

                                       Cívka - obr.anotace - vlastní

Vlastník technologie
Univerzita Hradec Králové

Vynálezci
doc. Ing. Jaroslav Lokvenc, CSc.
doc. Dr. René Drtina, Ph.D.
Mgr. Václav Maněna, Ph.D.

Stav duševního vlastnictví
Přihláška patentu PV2015-308

Fáze vývoje technologie
Laboratorní prototyp

Kontakt
Ing. Jiří Mošna, MBA
jiri.mosna@fnhk.cz
+420 727 802 314

CÍVKA S PLYNULE NASTAVITELNOU VELKOU INDUKČNOSTÍ

Úvod

Vysokou indukčností se rozumí indukčnost cca od 30 milihenry až 1000 henry. V současné době jsou dobře známy cívky s indukčností nejvýše v jednotách milihenry, které jsou mechanicky ovládané v omezeném rozsahu řádu jednotek procent nebo induktivní cívky do hodnot nejvýše jednotek henry mechanicky nebo elektricky ovládané změnou permeability jádra cívky maximálně v rozsahu desítek procent. Pro nízké frekvence a velké indukčnosti řádu desítek a několik stovek henry, například pro účely vysoce účinných nízkofrekvenčních filtrů střídavého napětí nebo pro použití v laboratoři, je proměnná indukčnost prakticky nevyrobitelná jinou cestou.

Popis vynálezu

Nové řešení tvoří cívka s velkou indukčností s dvěma posuvnými svorkami na nejméně jednom autotransformátoru, jedna z posuvných svorek je zapojena přes kondenzátor a druhá přes cívku a lze u nich plynule měnit indukčnost.

Výhody

Výhodné jsou možnosti plynulého nastavení indukčnosti od 30 milihenry až 1000 henry, jednoduchého a přímé doladění požadované indukčnosti podle potřeby. Značnou předností je také zachování vysoké úrovně činitele jakosti cívek a proudové zatížitelnosti cívky.

Nevýhodou konkurenčních řešení je to, že není znám způsob plynulého nastavení indukčnosti velkoinduktivní cívky, přičemž nastavování laděných obvodů nebo filtrů pro frekvence v rozsahu 5-500 Hz se prakticky neprovádí pro ekonomickou náročnost výroby přesných cívek o indukčnosti od 1 H výše nebo se provádí jejich dodatečnými, které jsou pracné a zvyšují výrobní náklady elektrického zařízení nebo vývojového prototypu.

Potenciální využití

V současné době jsou na trhu k dispozici v dostatečném množství součástky pro tvorby velkých i malých cívek. V oblasti VN a VVN filtrů se používají měniče a LC filtry.

Nastavitelnou cívku s velkou indukčností podle vynálezu lze využít při vývoji elektrických obvodů v průmyslových nebo školních laboratořích, a dále v lehkých a těžkých laboratořích a zkušebnách, menších a větších filtrech stejnosměrného napětí a také jako proměnnou cívku v energetice.

 

Ke stažení v pdf zde: technology summary – CÍVKA cj

Komentáře jsou vypnuty.