Česko-irská vědecká jednání přinesou nové možnosti spolupráce

Vědci Centra biomedicínského výzkumu a administrátorka Centra transferu biomedicínských technologií v Hradci Králové prezentovali počátkem května na půdě věhlasného Tyndall National Institute v Corku (Irsko) své aktuální výzkumné aktivity. Irský institut je vyhlášeným vědeckým centrem University College of Cork a je největším výzkumným zařízením v zemi, které se specializuje na vývoj informačních a komunikačních technologií. V současnosti vyvíjí nová technologická řešení (implantáty, bezdrátová snímací zařízení, senzory,  nové materiály pro buněčnou a tkáňovou terapii apod.) pro využití ve zdravotnictví, tzn. diagnostiku, moderní terapeutické přístupy nebo monitorování různých pato-fyziologických funkcí.

Královéhradečtí výzkumníci prezentovali svým irským kolegům v rámci celodenního semináře koncept,  zaměření a služby Centra biomedicínského výzkumu, jednotlivých klinik FNHK a zároveň nabídli možnosti preklinického testování jejich technologií. Česko-irská jednání byla směřována k nalezení společných témat, která by vedla k navázání spolupráce v rámci projektů HORIZON 2020.

Komentáře jsou vypnuty.