Centrum transferu biomedicínských technologií – PoC 2

Financování:Technologická agentura ČR
Program:GAMA 2, PP1
Název projektu:Centrum transferu biomedicínských technologií – PoC 2
Registrační číslo projektu:TG01010034
Příjemci:Fakultní nemocnice Hradec Králové
Výše dotace:8 000 000 Kč
Doba realizace:1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
logo TAČR Program GAMA

Hlavní řešitel: Mgr. Lucie Bartošová Ph.D.

Projekt směřuje k rozvinutí systematické podpory a zefektivnění procesů systému pro přenos výsledků VaV do praktického a komerčního využití, a to zejména v oblasti zpřesnění řízení Proof of Concept (dále jen PoC) projektů, zefektivnění komunikace mezi výzkumníky a týmem Centra transferu biomedicínských technologií (dále jen CTBT) zužitkováním dosavadních zkušeností s realizací podobných projektů – zlepšení se bude týkat vhodnějšího nastavení projektu již v samém počátku – důkladnějším poznáním reálných parametrů cílových technologií, resp. funkčních vzorků a tedy redukcí iterací a vypuštěním neproduktivních cílů projektů z podnětů původců. Přesnější přípravné práce s výrobci funkčních vzorků, pevné směřování k dostatečně zajímavému výsledku PoC projektu pro nabízení potenciálním průmyslovým firmám atp. Inovace systému se budou dotýkat tedy nastavení kvality průběžné administrace a tržně orientovaného řízení PoC projektů. Ostatní části výběru, schvalování, kontroly, financování zabezpečované prostřednictvím CTBT a Rady pro komercializaci (dále jen RK) jsou již dobře ustaveny vnitřními předpisy a prokázaly svou funkčnost. Kompletní administrací, projektovým i finančním řízením, detailní kontrolou a odborným vedením dílčích projektů a reportingem pro rozhodování je pověřeno CTBT. Rozhodovací pravomoci při výběru, hodnocení, schvalování/zamítání, průběžném řízení realizace a financování je pověřena RK složená z velmi významných osobností z českých medicínských firem i dalších zkušených členů RK podporujících rozvoj inovací.

Komentáře jsou vypnuty.