BALANCE BELT – podpůrný pás ke standardním chodítkům

Vlastník technologie
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vynálezci
Mgr. Tomáš Osladil

Stav duševního vlastnictví
přihláška užitného vzoru
č. PUV 2017-33342

Fáze vývoje technologie
Dokončené testování prototypu

Kontakt
Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D.
lucie.bartosova@fnhk.cz
+420 727 802 314

BALANCE BELT – BEZPEČNOSTNÍ PÁS PRO TRÉNINK VSTÁVÁNÍ, ROVNOVÁHY A CHŮZE

Úvod

V rámci rehabilitace a vertikalizace seniorů nebo pacientů s omezenou hybností či sníženou stabilitou se dnes používají tzv. chodítka. Nevýhodou těchto chodítek je, že v některých případech se uživatel, navzdory možnosti pevného opření o madlo cítí nejistý a obává se pádu, popř. uživatel není nebo se necítí dostatečně silný na to, aby byl schopen stát nebo jít jen s oporou pro ruce.

Popis vynálezu

BalanceBelt se skládá ze sedáku, rukojetí a z pevných a elastických popruhů, které lze připevnit k vysokému chodítku. Umožní užívání chodítek i osobám, které by se standardními chodítky potřebovaly při stání nebo chůzi ještě soustavnou pomoc ošetřovatelského personálu, ať již ve formě přídavného podepření nebo ve formě připravenosti zachytit uživatele v případě pádu. Současně usnadní ošetřovatelskému personálu vertikalizaci pacientů, například při vstávání za účelem chůze s pomocí chodítka. Pás lze použít samostatně pro ulehčení manipulace s pacientem např. při přesunech nebo při cvičení na lůžku, při vertikalizaci do sedu, do stoje nebo jako součást vysokého chodítka pro trénink chůze.

Výhody

Kombinace pružného a pevného připevnění lan či popruhů slouží:

  • při tréninku vstávání a rovnováhy
  • při tréninku přesunů z lůžka (na vozík, do stoje)
  • chůze nejen jako opora, ale současně jako stimulace

Balance Belt je určen pro osoby s omezenou pohyblivostí a poruchou rovnováhy po úrazech, operacích, při neurologických a dalších onemocněních, pro seniory. Uživatelům umožní překonat obavy ze stoje a chůze, umožňuje větší pokrok při terapii, snižuje riziko nestability a pádu. Ošetřujícím umožňuje pevnější úchop, ulehčuje případně nahrazuje manuální dopomoc, zlepšuje ergonomii práce.

Potenciální využití

Pomůcka je určena do zařízení akutní zdravotní péče (nemocnic), do zařízení následné péče, rehabilitačních ústavů, ústavů sociální péče, domovů seniorů i do domácího prostředí. Pomůcku může jednoduše používat jak odborný zdravotnický personál, tak i neodborná veřejnost.

Ke stažení v pdf zde: technology summary – BALANCE BELT

Komentáře jsou vypnuty.