ABAD INHIBITORY V LÉČBĚ ALZHEIMEROVY CHOROBY

 

ABAD inhibitory AD

Vlastník technologie
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové
University of St. Andrews

Vynálezci
doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
Mgr. Ondřej Benek
PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.
doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.
Dr. Laura Aitken
prof. Frank J. Gunn-Moore
prof. Terry K. Smith
MSc. Patrick Guest

Stav duševního vlastnictví
patent č. 305633

Fáze vývoje technologie
In vitro testy

Kontakt
Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D.
lucie.bartosova@fnhk.cz
+420 727 802 314

ABAD INHIBITORY V LÉČBĚ  ALZHEIMEROVY CHOROBY

Úvod

Alzheimerova choroba (AD) je neurodegenerativní onemocnění neznámé etiologie postihující centrální nervový systém (CNS), které se klinicky projevuje jako demence. Dochází při něm k zániku neuronů v některých oblastech mozku a ke změně metabolismu v CNS. AD dnes trpí každý dvacátý člověk starší 65 let. Současná léčba vychází z teorie cholinergního deficitu u pacientů s AD, do praxe jsou tedy zavedeny reverzibilní inhibitory enzymu acetylcholinesterasy (AChEI) jako je např. rivastigmin, donepezil a galantamin. S výjimkou zmiňovaných AChEI našel v praxi uplatnění memantin, který patří do skupiny antagonistů glutamátových (NMDA) receptorů. Celosvětově je však vyvíjen tlak na hledání nových léčiv aplikovatelných v léčbě AD, protože dosavadní léčba je pouze symptomatická a neléčí příčinu onemocnění.

Popis vynálezu
Amyloid vázající alkoholdehydrogenasa (ABAD) je enzym v nervových buňkách a jejich mitochondriích, který přímo interaguje s amyloidem β, který je jedním z rizikových faktorů při vzniku AD. Díky této interakci se enzym ABAD stává nefunkčním pro likvidaci škodlivých agens ovlivňujících nervové buňky, které po interakci amyloidu β s ABAD zaniknou. Inhibitory ABAD mají za úkol bránit interakci mezi ABAD a amyloidem β, a tak chránit funkčnost nervových buněk. Na základě výše uvedených údajů se jeví interakce ABAD-Aß jako perspektivní cíl pro farmakoterapeutický zásah. Bylo připraveno 20 v literatuře dosud nepopsaných molekul a 4 molekuly popsané v literatuře za jiným účelem než je inhibice ABAD. Na základě in-vitro ověření aktivity sloučenin bylo vytipováno několik vhodných molekul.

Výhody
Z literatury je známé, že systémová léčba pomocí ABAD-DP (“ABAD decoy peptide” obohaceného o aminokyselinové sekvence umožňující přechod přes membrány a vstup do mitochondrií) u zvířecího modelu AD zlepšila kognitivní schopnosti v porovnání s neléčenou skupinou.

Potenciální využití
Současné terapeutické možnosti AD jsou nedostačující, protože pouze zpomalují progresi demence a zlepšují kvalitu života pacientů, avšak neléčí vlastní příčinu choroby.  Proto je celosvětově vyvíjen tlak na hledání nových léčiv aplikovatelných v léčbě AD.

Ke stažení v pdf zde: technology summary – ABAD cj

Komentáře jsou vypnuty.